Product

Categories

Portable turbidity meter

Showing the single result

Turbidity meter handheld INESA REX WZB-175 / 170

Model:

Turbidity meter handheld INESA REX WZB-175 / 170 uses an intelligent operating system that allows you to perform highly accurate turbidity measurements. Máy đo độ đục di động INESA REX WZB-175 / 170 này với hệ thống thông minh, hệ thống hướng dẫn mặc định giúp bạn dễ dàng vận hành.