Từ khóa: Cài đặt trình điều khiển Kvaser trên Windows

Thứ Ba, 01.11.2022

Tại sao tôi không thể cài đặt được trình điều khiển Kvaser ?

Sự cố cài đặt trình điều khiển Kvaser thường do phần mềm chống vi-rút được cài đặt trên máy tính của bạn gây ra. Một vấn đề phổ biến là không thể cài đặt dịch vụ liệt kê trong quá trình cài đặt trình điều khiển. Giải pháp: Đảm bảo rằng phần mềm chống vi-rút…

Thứ Năm, 27.10.2022

Tại sao tôi không thể cài đặt được trình điều khiển Kvaser ?

Hiện tại, Kvaser không cung cấp trình điều khiển cho Apple Macbook hoặc máy tính để bàn. Kvaser chỉ có trình điều khiển cho Windows và Linux. Bạn có thể chạy máy ảo trên máy tính Apple chạy Linux hoặc Windows nếu máy của bạn dựa trên kiến ​​trúc x86 hoặc x64 của Intel. Điều…