Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Bảng mạch trần của giao diện CAN hoặc CAN FD kênh đôi USBcan Pro 2xHS v2 với khả năng viết kịch bản Kvaser USBcan Pro 2xHS v2 CB

Model: EAN: 73-30130-00877-9

Bảng mạch trần của giao diện CAN hoặc CAN FD kênh đôi USBcan Pro 2xHS v2 (EAN: 73-30130-00877-9) với khả năng viết kịch bản Kvaser USBcan Pro 2xHS v2 CB được cung cấp 'bo mạch trần' tức là không có vỏ và do đó có thể được tích hợp vào bất kỳ hệ thống nào.

  • Hỗ trợ CAN FD
  • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active)
  • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit/s.
  • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.