Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Phòng kết hợp độ ẩm nhiệt độ và rung sóc XB-OTS-F Series

Model: XB-F

Phòng kết hợp độ ẩm nhiệt độ và rung sóc XB-OTS-F Series cung cấp sự thay đổi nhiệt độ và môi trường độ ẩm cho không gian vũ trụ, hàng không, dầu mỏ, hóa chất, điện tử thông tin liên lạc và các đơn vị nghiên cứu sản xuất khoa học khác. Đồng thời trong ứng suất rung của buồng kiểm tra môi trường kết hợp theo quy định của chu trình được áp dụng cho mẫu, cho người sử dụng máy, linh kiện, thiết bị điện, dụng cụ vật liệu.vv.nhiệt độ và độ ẩm, kiểm tra sàng lọc ứng xuất rung, để đánh giá khả năng thích ứng của sản phẩm, hoặc thử nghiệm đánh giá hoạt động.