Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Buồng thử nghiệm Ozone U-CAN UA-2074HD

Model: UA-2074/HD

Buồng thử nghiệm Ozone U-CAN UA-2074HD được thiết kế để kiểm tra độ bền màu của tơ sợi như Denim, kiểm tra độ phơi nhiễm Ozone của cao su và vật liệu nhựa tổng hợp, kiểm tra độ nứt, gãy của các đoạn cáp khi phơi nhiễm Ozone, kiểm tra độ phai mất màu của giấy ảnh khi phơi nhiễm Ozone, từ đó người dung và nhà sản xuất dễ dàng đưa ra các đánh giá và điều chỉnh trong lựa chọn và sản xuất sản phẩm cuối cùng.