Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Giao diện kênh đôi linh hoạt cho CAN, CAN FD và LIN Kvaser Hybrid Pro 2xCAN/LIN với Chương trình t

Model: EAN: 73-30130-01042-0

Giao diện kênh đôi linh hoạt cho CAN, CAN FD và LIN Kvaser Hybrid Pro 2xCAN/LIN với Chương trình t (EAN: 73-30130-01042-0) cho phép mỗi kênh được gán độc lập như CAN, CAN FD hoặc LIN. Điều này làm cho Kvaser Hybrid Pro 2xCAN/LIN trở thành "giao diện phổ quát" phải có cho mọi kỹ sư liên quan đến truyền thông ô tô!

Giao diện Kvaser Hybrid Pro 2xCAN/LIN cung cấp các tính năng nâng cao như hỗ trợ CAN FD, Silent Mode, Single Shot, Error Frame Generation và đồng bộ hóa đồng hồ tự động Kvaser MagiSync.

  • Hỗ trợ tốc độ cao CAN (ISO11898-2) lên đến 1Mbit/s và LIN 2.2A (ISO 17987 Part 1-7) lên đến 20 kbit/s.
  • Hỗ trợ CAN FD (ISO11898-1) lên đến 5 Mbit/s (với triển khai lớp vật lý chính xác).
  • Có khả năng gửi tới 20000 tin nhắn mỗi giây, trên mỗi kênh CAN, được đánh dấu thời gian với độ chính xác 1 micro giây.
  • Hoàn toàn tương thích với J1939, CAN open, NMEA 2000 và DeviceNet.