Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Giao diện bus năm kênh USB-to-CAN/CAN FD ghi dữ liệu độc lập Kvaser Memorator Pro 5xHS

Model: EAN: 73-30130-00778-9

Kvaser Memorator Pro 5xHS là giao diện bus năm kiênh, hiệu xuất cao, Can (mạng vùng điều khiển) và bộ ghi dữ liệu độc lập cho phép người dùng theo dõi và thu thập dữ liệu từ tối đa năm kênh CAN chỉ bằng một thiết bị. Chế độ độc lập ghi dữ liệu vào thẻ SD; chế độ giao diện kết nối với PC qua USB. Thiết bị này hỗ trợ CAN FD.

  • Hỗ trợ CAN FD, lên đến 8 Mbit/s
  • Giám sát đồng thời 5 kênh CAN chỉ bằng một thiết bị.
  • Tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000® và DeviceNet.