Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 4 kết quả

Giao diện CAN/CAN FD M12 to USB đơn kênh mạnh mẽ Kvaser U100-X2

Model: EAN: 73-30130-01267-7

Giao diện CAN/CAN FD M12 to USB Kvaser U100-X2 là giao diện một kênh mạnh mẽ, được gia cố bằng điện với đầu nối M12 5 cực.

Với đèn LED thông minh hiển thị tải bus và khung lỗi, xếp hạng IP67 hàng đầu trong ngành và hệ thống đầu nối sáng tạo, Kvaser U100-X2 có nhiều tính năng nổi bật. Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000® và DeviceNet, điều này phù hợp với các ứng dụng bền và điện áp cao hơn trong hàng hải, công nghiệp, xây dựng, hạng nặng, nông nghiệp và ô tô, bao gồm cả thị trường xe điện.

 • Hỗ trợ CAN FD, lên đến 8 Mbit/s
 • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active)
 • 20000 msg/s, mỗi dấu thời gian có độ phân giải 100 μs.
 • Tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000® và DeviceNet.

Giao diện USB Type-C CAN/CAN FD đơn kênh mạnh mẽ Kvaser U100-C

Model: EAN: 73-30130-01340-7

Giao diện USB Type-C CAN/CAN FD đơn kênh mạnh mẽ Kvaser U100-C này dựa trên tiêu chuẩn Kvaser U100 với đầu nối DB-9, nhưng thay thế đầu nối USB loại “A” tiêu chuẩn bằng định dạng USB-C nhỏ hơn. Như với các thiết bị khác trong phạm vi, điều này được cấp nguồn qua bus USB.

 • Hỗ trợ CAN FD, lên đến 8 Mbit/s.
 • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active).
 • 20 000 msg / s, được đánh dấu thời gian với độ phân giải 1 μs.
 • Hỗ trợ tốc độ bit từ 10 Kbit/sec lên đến 1 Mbit/sec.

Giao diện CAN/CAN FD to USB một kênh mạnh mẽ Kvaser U100-X1 với đầu nối CAN 9 chân J1939-13 Loại II

Model: EAN: 73-30130-01266-0

Giao diện CAN/CAN FD to USB Kvaser U100-X1 là giao diện một kênh mạnh mẽ, được gia cố bằng điện với đầu nối CAN 9 chân J1939-13 Loại II.

Tín hiệu và nguồn được cách ly, Kvaser U100-X1 (EAN: 73-30130-01266-0) cung cấp khả năng bảo vệ điện nâng cao, vỏ chống rung, sốc và chống rơi và hệ thống cáp chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các nhà phát triển hệ thống CAN thông qua các kỹ thuật viên dịch vụ.

 • Hỗ trợ CAN FD, lên đến 8 Mbit/s.
 • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active).
 • 20000 msg/s, mỗi dấu thời gian có độ phân giải 100 μs.
 • Tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000® và DeviceNet.

Giao diện CAN/CAN FD to USB đơn kênh mạnh mẽ Kvaser U100-X3 với khả năng cách ly điện tăng cường và đầu cắm OBDII 16 chân

Model: EAN: 73-30130-01268-4

Giao diện CAN/CAN FD to USB Kvaser U100 với tín hiệu và nguồn được cách ly, cung cấp khả năng bảo vệ điện nâng cao, vỏ chống rung, sốc và chống rơi và hệ thống cáp chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các nhà phát triển hệ thống CAN thông qua các kỹ thuật viên dịch vụ.

Với đèn LED thông minh hiển thị tải bus và khung lỗi, xếp hạng IP67 hàng đầu trong ngành và hệ thống đầu nối sáng tạo, Kvaser U100-X3 có nhiều tính năng nổi bật. Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000® và DeviceNet, điều này phù hợp với các ứng dụng bền và điện áp cao hơn trong hàng hải, công nghiệp, xây dựng, hạng nặng, nông nghiệp và ô tô, bao gồm cả thị trường xe điện.

 • Hỗ trợ CAN FD, lên đến 8 Mbit/s
 • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active).
 • 20000 msg/s, mỗi dấu thời gian có độ phân giải 100 μs.
 • Tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000® và DeviceNet.