Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Giao diện CAN/CAN FD to USB một kênh mạnh mẽ Kvaser U100-X1 với đầu nối CAN 9 chân J1939-13 Loại II

Model: EAN: 73-30130-01266-0

Giao diện CAN/CAN FD to USB Kvaser U100-X1 là giao diện một kênh mạnh mẽ, được gia cố bằng điện với đầu nối CAN 9 chân J1939-13 Loại II.

Tín hiệu và nguồn được cách ly, Kvaser U100-X1 (EAN: 73-30130-01266-0) cung cấp khả năng bảo vệ điện nâng cao, vỏ chống rung, sốc và chống rơi và hệ thống cáp chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các nhà phát triển hệ thống CAN thông qua các kỹ thuật viên dịch vụ.

  • Hỗ trợ CAN FD, lên đến 8 Mbit/s.
  • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active).
  • 20000 msg/s, mỗi dấu thời gian có độ phân giải 100 μs.
  • Tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000® và DeviceNet.

Giao diện CAN hoặc CAN FD to USB một kênh mạnh mẽ Kvaser U100 với khả năng cách ly điện tăng cường

Model: EAN: 73-30130-01173-1

Giao diện CAN hoặc CAN FD to USB một kênh mạnh mẽ Kvaser U100 với khả năng cách ly điện tăng cường, đáp ứng đúng nhu cầu của thị trường phát triển ô tô đang phát triển.

Tín hiệu và nguồn được cách ly, Kvaser U100 (EAN: 73-30130-01173-1) cung cấp khả năng bảo vệ điện nâng cao, vỏ chống rung, sốc và chống rơi và hệ thống cáp chất lượng cao thiết lập một tham chiếu mới trong thiết kế giao diện CAN.

  • Hỗ trợ CAN FD, lên đến 8 Mbit/s (với việc triển khai đúng lớp vật lý).
  • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active).
  • Cách ly điện tăng cường, thiết kế được xác nhận với 5000 VACrms áp dụng trong 60 giây.
  • 20000 msg/s, mỗi dấu thời gian có độ phân giải 100 μs.
  • Tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000® và DeviceNet.