Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Giao diện kênh đôi linh hoạt cho CAN / CAN FD và LIN Kvaser Hybrid 2xCAN/LIN

Model: EAN: 73-30130-00965-3

Giao diện kênh đôi linh hoạt cho CAN / CAN FD và LIN Kvaser Hybrid 2xCAN/LIN cho phép mỗi kênh được gán độc lập dưới dạng CAN hoặc LIN. Điều này làm cho Kvaser Hybrid 2xCAN / LIN trở thành 'giao diện phổ quát' phải có cho mọi kỹ sư liên quan đến truyền thông ô tô.

  • Hỗ trợ CAN tốc độ cao (ISO 11898-2) lên đến 1Mbit/s và LIN 2.2A (ISO 17987 Part 1-7) lên đến 20 kbit/s.
  • Hỗ trợ CAN FD lên đến 5Mbit/s (với triển khai lớp vật lý thích hợp).
  • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.