Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Giao diện PC USB-to-CAN một kênh Kvaser Leaf Light HS v2 J1939-13 loại II với đầu nối J1939-13 loại II màu xanh lá cây để truy cập CAN

Model: EAN: 73-30130-00915-8

Giao diện PC USB-to-CAN Leaf Light HS v2 J1939-13 Loại II cung cấp một cách đơn giản để kết nối PC với máy tính trên bo mạch của bất kỳ phương tiện hoặc hệ thống công nghiệp nào tuân thủ J1939.

  • Có khả năng gửi tới 8000 tin nhắn mỗi giây, mỗi tin nhắn được đánh dấu thời gian với độ chính xác 100 micro giây.
  • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN2.0A) và 29- bit (CAN 2.0B active).
  • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit/s.