Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Giao diện PC USB-to-CAN một kênh Kvaser Leaf Light HS v2 M12 với đầu nối M12 để truy cập CAN

Model: EAN: 73-30130-00881-6

Giao diện PC USB-to-CAN một kênh Kvaser Leaf Light HS v2 M12 cung cấp một cách đơn giản để kết nối PC với hệ thống điện tử hàng hải bằng đầu nối USB 2.0 tiêu chuẩn và đầu nối 5 chân tương thích NMEA.

  • Có khả năng gửi tới 8000 tin nhắn mỗi giây, mỗi lần được đóng dấu với độ chính xác 100 micro giây.
  • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active).
  • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit/s.