Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 5 kết quả

Giao diện PC USB-to-CAN một kênh Kvaser Leaf SemiPro LS

Model: EAN: 73-30130-00260-9

Giao diện PC USB-to-CAN một kênh Kvaser Leaf SemiPro với MagiSyncTM là giao diện USB một kênh cho CAN (ISO 11898-3). Nó cung cấp khả năng dễ dàng kết nối nhiều giao diện với PC. Dấu thời gian được đồng bộ hóa thông qua Kvaser MagiSyncTM, cung cấp tính linh hoạt và làm cho Kvaser Leaf SemiPro LS trở nên hoàn hảo cho các ứng dụng đa kênh.

 • Xử lý tới 15.000 tin nhắn mỗi giây, được đánh dấu thời gian và đồng bộ hóa với độ chính xác 25 micro giây.
 • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active).
 • Cài đặt "Cắm-và-chạy" nhanh chóng và dễ dàng.

Giao diện PC USB-to-CAN một kênh với đầu nối OBDII Kvaser Leaf Light HS v2 OBDII

Model: EAN: 73-30130-00732-1

Giao diện PC USB-to-CAN một kênh Kvaser Leaf Light HS v2 OBDII cung cấp một cách đơn giản để kết nối PC với máy tính trên xe bằng đầu nối USB 2.0 và đầu nối CAN tương thích OBDII 16 chân.

 • 8000 tin nhắn mỗi giây, mỗi lần được đóng dấu với độ chính xác 100 micro giây.
 • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN2.0A) và 29- bit (CAN 2.0B active).
 • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với), lên tới 1 Mbit/s.

Giao diện PC USB-to-CAN một kênh Kvaser Leaf Light HS v2 M12 với đầu nối M12 để truy cập CAN

Model: EAN: 73-30130-00881-6

Giao diện PC USB-to-CAN một kênh Kvaser Leaf Light HS v2 M12 cung cấp một cách đơn giản để kết nối PC với hệ thống điện tử hàng hải bằng đầu nối USB 2.0 tiêu chuẩn và đầu nối 5 chân tương thích NMEA.

 • Có khả năng gửi tới 8000 tin nhắn mỗi giây, mỗi lần được đóng dấu với độ chính xác 100 micro giây.
 • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active).
 • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit/s.

Giao diện PC USB-to-CAN một kênh Kvaser Leaf Light HS v2 J1939-13 loại II với đầu nối J1939-13 loại II màu xanh lá cây để truy cập CAN

Model: EAN: 73-30130-00915-8

Giao diện PC USB-to-CAN Leaf Light HS v2 J1939-13 Loại II cung cấp một cách đơn giản để kết nối PC với máy tính trên bo mạch của bất kỳ phương tiện hoặc hệ thống công nghiệp nào tuân thủ J1939.

 • Có khả năng gửi tới 8000 tin nhắn mỗi giây, mỗi tin nhắn được đánh dấu thời gian với độ chính xác 100 micro giây.
 • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN2.0A) và 29- bit (CAN 2.0B active).
 • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit/s.

Giao diện PC USB-to-CAN một kênh Kvaser Leaf Light HS v2

Model: EAN: 73-30130-00685-0

Giao diện PC USB-to-CAN một kênh Kvaser Leaf Light HS v2 là đại diện cho một trong những phương pháp dễ dàng nhất và chi phí thấp nhất để kết nối máy tính với mạng CAN bus.

Leaf Light HS v2  với đầu nối tương thích USB 2.0 và đầu nối D-SUB 9 chân, vỏ được thiết kế công thái học, kiểu dáng đẹp vừa đủ chắc chắn để sử dụng hàng ngày, vừa đủ nhỏ và linh hoạt để sử dụng trong các ứng dụng hạn chế về không gian. Bây giờ, Kvaser Leaf Light HS v2 với sự cô lập "Galvanic" là tiêu chuẩn.

 • 8000 tin nhắn mỗi giây, mỗi tin nhắn được đánh dấu thời gian với độ chính xác 100 micro giây
 • Hỗ trợ cả số nhận dạng 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active)
 • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit/s.