Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Giao diện PCI tốc độ cao CAN/CAN FD kênh đôi Kvaser PCIEcan 2xHS v2

Model: EAN: 73-30130-00861-8

Giao diện PCI tốc độ cao CAN/CAN FD Kvaser PCIEcan 2xHS v2 là card mạng vùng điều khiển tốc độ cao (CAN) tích hợp cao, bổ sung hai kênh CAN tốc độ cao (tuân thủ ISO 11898-2) cho bất kỳ bo mạch máy tính tiêu chuẩn nào có khả năng PCI tốc độ cao.

Với kích thước 86 x 69 mm, thiết bị này có kiểu dáng nhỏ hơn và cấu hình thấp hơn Kvaser PCIEcan 2xHS.

 • Hỗ trợ CAN tốc độ cao (ISO11898-2) lên đến 1 Mbit/s.
 • Hỗ trợ CAN 2.0 A và CAN 2.0 B active.
 • Hỗ trợ CAN FD lên đến 8 Mbit/s
 • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.

Giao diện PCI tốc độ cao CAN/CAN FD bốn kênh Kvaser PCIEcan 4xHS

Model: EAN: 73-30130-00683-6

Giao diện PCI Kvaser PCIEcan 4xHS là một thẻ mạng CAN tốc độ cao được tích hợp cao, bổ sung thêm bốn kênh mạng vùng điều khiển tốc độ cao (CAN) vào bất kỳ bo mạch máy tính tiêu chuẩn nào có khả năng PCI tốc độ cao.

 • Hỗ trợ CAN tốc độ cao (ISO 11898-2).
 • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active).
 • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.

Giao diện PCI tốc độ cao CAN / CAN FD đơn kênh Kvaser PCIEcan HS v2

Model: EAN: 73-30130-00866-3

Giao diện PCI tốc độ cao Kvaser PCIEcan HS v2 là một thẻ mạng vùng điều khiển tốc độ cao (CAN) được tích hợp cao, bổ sung một kênh CAN tốc độ cao (ISO 11898-2) duy nhất cho bất kỳ bo mạch máy tính tiêu chuẩn nào có khả năng PCI tốc độ cao.

Với kích thước 86 x 69 mm, Kvaser PCIEcan HS v2 có kiểu dáng nhỏ hơn và cấu hình thấp hơn Kvaser PCIEcan HS.

 • Hỗ trợ CAN tốc độ cao (ISO11898-2) lên đến 1 Mbit/s.
 • Hỗ trợ CAN FD lên đến 8 Mbit/s.
 • Hỗ trợ CAN2.0A và 2.0B (active).
 • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.