Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Giao diện thời gian thực USB-to-CAN/CAN FD bốn kênh Kvaser USBcan Pro 4xHS

Model: EAN: 73-30130-01261-5

Giao diện thời gian thực USB-to-CAN/CAN FD Kvaser USBcan Pro 4xHS là giao diện thời gian thực CAN to USB đa kênh di động, tiên tiến giúp xử lý việc truyền và nhận các tin nhắn CAN tiêu chuẩn và mở rộng trên CAN bus với độ chính xác dấu thời gian cao.

  • 20 000 msg/s trên mỗi kênh, mỗi kênh được đánh dấu thời gian với độ phân giải 1µs.
  • Hỗ trợ CAN FD, lên đến 8 Mbit/s (với việc triển khai đúng lớp vật lý).
  • Hỗ trợ cả định danh 11 bit 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active).
  • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), tối đa 1Mbit/s.
  • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000® và