Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Giao diện USB-to-CAN Kvaser U100P

Model: EAN: 73-30130-01174-8

Giao diện USB-to-CAN Kvaser U100P (EAN: 73-30130-01174-8) cung cấp các tính năng nâng cao cho các kỹ sư làm việc trong việc phát triển hệ thống và các tình huống khắc phục sự cố khó khăn.

Kvaser U100P nhận thời gian chính xác hơn, các phép đo thời gian đồng bộ hóa trên nhiều thiết bị và lắng nghe CANBU ở chế độ im lặng.

  • Hỗ trợ CAN FD, lên đến 8 Mbit/s (với việc triển khai đúng lớp vật lý).
  • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active).
  • 20 000 msg/s, được đánh dấu thời gian với độ phân giải 1 μs.
  • Tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000® và DeviceNet.