Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Bảng mạch trần giao diện bus năm kênh USB-to-CAN/CAN FD ghi dữ liệu độc lập Kvaser Memorator Pro 5xHS CB

Model: EAN: 73-30130-00832-8

Bảng mạch trần giao diện bus năm kênh USB-to-CAN/CAN FD ghi dữ liệu độc lập Kvaser Memorator Pro 5xHS CB (EAN: 73-30130-00832-8) cho phép người dùng theo dõi và thu thập dữ liệu từ tối đa năm kênh CAN chỉ bằng một thiết bị.

Kvaser Memorator Pro 5xHS CB được cung cấp 'bo mạch trần' tức là không có vỏ và do đó có thể được tích hợp vào bất kỳ hệ thống nào. Memorator Pro 5xHS CB hỗ trợ CAN FD.

  • Tự động thời gian đồng bộ hóa dữ liệu được truyền và nhận trên tất cả năm xe buýt.
  • Tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000® và DeviceNet.
  • Hỗ trợ CAN FD.