Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Giao diện USB-to-CAN hoặc CAN FD kênh đơn chuyên nghiệp Kvaser Leaf Pro HS v2 OBDII với t-Chương trình và đầu nối OBDII

Model: EAN: 73-30130-00849-6

Giao diện USB-to-CAN hoặc CAN FD Kvaser Leaf Pro HS v2 OBDII là sự phát triển của dòng "Leaf" mang đến khả năng lập trình hàng đầu của người dùng, cũng như CAN với Tốc độ Dữ liệu Linh hoạt (CAN FD).

  • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN2.0A) và 29- bit (CAN 2.0B active).
  • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit/s.
  • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.