Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Giao diện USB-to-CAN hoặc CAN FD kênh đơn chuyên nghiệp Kvaser Leaf Pro HS v2 OBDII với t-Chương trình và đầu nối OBDII

Model: EAN: 73-30130-00849-6

Giao diện USB-to-CAN hoặc CAN FD Kvaser Leaf Pro HS v2 OBDII là sự phát triển của dòng "Leaf" mang đến khả năng lập trình hàng đầu của người dùng, cũng như CAN với Tốc độ Dữ liệu Linh hoạt (CAN FD).

  • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN2.0A) và 29- bit (CAN 2.0B active).
  • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit/s.
  • Hoàn toàn tương thích với J1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.

Giao diện USB-to-CAN hoặc CAN FD Kvaser Leaf Pro HS v2 kênh đơn chuyên nghiệp

Model: EAN: 73-30130-00843-4

Giao diện USB-to-CAN hoặc CAN FD Kvaser Leaf Pro HS v2 là một sự phát triển của dòng Leaf mang đến khả năng lập trình cho đầu ngón tay của người dùng, cũng như CAN với Tốc độ Dữ liệu Linh hoạt (CAN FD).

Các phiên bản Pro của Kvaser tự hào có khả năng truyền cao đáp ứng nhu cầu của khung CAN FD. Kvaser Leaf Pro HS v2 cũng hỗ trợ tùy biến bằng cách sử dụng ngôn ngữ lập trình t của Kvaser. Ví dụ: người dùng có thể chạy chương trình để tăng tốc giao thức truyền tệp hoặc để mô phỏng ECU và các thiết bị khác bằng cách tạo lưu lượng và giao thức xử lý.

  • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active).
  • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên đến 1 Mbit/s.
  • Hoàn toàn tương thích với J 1939, CANopen, NMEA 2000 và DeviceNet.