Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Giao diện USB Type-C CAN/CAN FD đơn kênh mạnh mẽ Kvaser U100-C

Model: EAN: 73-30130-01340-7

Giao diện USB Type-C CAN/CAN FD đơn kênh mạnh mẽ Kvaser U100-C này dựa trên tiêu chuẩn Kvaser U100 với đầu nối DB-9, nhưng thay thế đầu nối USB loại “A” tiêu chuẩn bằng định dạng USB-C nhỏ hơn. Như với các thiết bị khác trong phạm vi, điều này được cấp nguồn qua bus USB.

  • Hỗ trợ CAN FD, lên đến 8 Mbit/s.
  • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN 2.0A) và 29-bit (CAN 2.0B active).
  • 20 000 msg / s, được đánh dấu thời gian với độ phân giải 1 μs.
  • Hỗ trợ tốc độ bit từ 10 Kbit/sec lên đến 1 Mbit/sec.