Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Hệ thống kiểm tra Rotor động cơ MICROTEST 6920

Model: 6920

Hệ thống kiểm tra Rotor động cơ MICROTEST 6920 phối hợp các vật cố đặc biệt đa kênh của 7605 và 6920 và 6908 24/48 có thể tích hợp các vấn đề thử nghiệm cùng một lúc. Nó phục vụ như một công cụ kiểm tra sắc bén cho các ngành kỹ thuật, kiểm soát chất lượng và sản xuất. Các ứng dụng bao gồm nhiều động cơ khác nhau, ví dụ: động cơ quạt hoặc động cơ xe.