Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Bảng mạch trần của giao diện USB-to-CANbus Leaf Light v2 đơn kênh tốc độ cao Kvaser Leaf Light HS v2 CB

Model: EAN: 73-30130-00733-8

Bảng mạch trần của giao diện USB-to-CANbus Leaf Light v2 đơn kênh tốc độ cao Kvaser Leaf Light HS v2 CB (EAN: 73-30130-00733-8) được đặt tên là ngựa giao diện USB to CAN, dòng sản phẩm Leaf Light của Kvaser cung cấp kết nối đáng tin cậy, chi phí thấp với PC.

  • 8000 tin nhắn mỗi giây, mỗi lần được đóng dấu với độ chính xác 100 micro giây.
  • Hỗ trợ cả định danh 11-bit (CAN2.0A) và 29- bit (CAN 2.0B active).
  • Kết nối CAN tốc độ cao (tương thích với ISO 11898-2), lên tới 1 Mbit/s.