Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy đo COD cầm tay đa năng INESA REX DGB-401

Model:

Máy đo COD cầm tay đa năng INESA REX DGB-401 là máy phân tích chất lượng nước đa thông số có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Thiết bị phân tích COD đa năng INESA REX DGB-401 này còn có tên là COD Meter là một thiết bị có thể kiểm tra đa thông số như pH, độ dẫn điện, TDS và DO.

Máy đo COD để bàn INESA REX COD-571 / COD-571-1

Model:

Máy đo COD để bàn INESA REX COD-571 / COD-571-1 có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Thiết bị phân tích COD INESA REX COD-571 / COD-571-1 này cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của bạn.