Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Máy đo bão hòa DO ATC INESA REX JPB-607A

Model:

Máy đo bão hòa DO ATC INESA REX JPB-607A có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy, cho kết quả các phép đo oxy hoà tan chính xác cao; hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy đo oxy hoà tan di động INESA REX JPB-607A cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của mình.

Máy đo oxy hòa tan cầm tay INESA REX JPBJ-608

Model:

Máy đo oxy hòa tan cầm tay INESA REX JPBJ-608 có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy đo DO di động INESA REX JPBJ-608 cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của mình.

Máy đo DO cầm tay đa năng INESA REX JPBJ-609L

Model:

Máy đo DO cầm tay đa năng INESA REX JPBJ-609L có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy đo oxy hòa tan cầm tay INESA REX JPBJ-609L này với hệ thống vận hành thông minh cung cấp các tính năng bao gồm quản lý người dùng, quản lý hiệu chuẩn, quản lý điện cực , quản lý phương pháp, quản lý dữ liệu, v.v.

Máy đo oxy di động INESA REX JPBL-610L

Model:

Máy đo oxy di động INESA REX JPBL-610L có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy đo DO cầm tay INESA REX JPBL-610L cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của mình.

Máy đo DO để bàn INESA REX JPSL-605F

Model:

Máy đo DO để bàn INESA REX JPSL-605F là máy đo thế hệ mới được phát triển bởi Công ty TNHH Dụng cụ khoa học INESA Thượng Hải Máy đo oxy hoà tan - DO để bàn INESA REX JPSL-605F này sử dụng một hệ thống hoạt động thông minh cho phép bạn thực hiện các phép đo chính xác cao và quản lý kết quả của bạn.

Máy đo oxy hòa tan (DO) để bàn INESA REX JPSL-606L

Model:

Máy đo oxy hòa tan (DO) để bàn INESA REX JPSL-606L là máy đo thế hệ mới được phát triển bởi Công ty TNHH Dụng cụ khoa học INESA Thượng Hải. Máy đo DO để bàn INESA REX JPSL-606L này áp dụng một hệ thống hoạt động thông minh cho phép bạn thực hiện các phép đo chính xác cao và quản lý kết quả.