Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy dò khuyết tật lớp phủ NOVOTEST SPARK-1

Model:

Máy dò khuyết tật lớp phủ NOVOTEST SPARK-1 được thiết kế để kiểm tra tính liên tục của các lớp phủ cách nhiệt (polyme, epoxy, bitum, v.v.) với độ dày lớp phủ lên đến 12 mm; Của đường ống dầu, khí đốt và các đường ống, sản phẩm khác trong quá trình vận hành và bảo dưỡng chúng.