Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy đo từ trường dư MP-1

Model: MP-1

Máy đo từ trường dư MP-1 List-Magnetik có màn hình tương tự với hai dải đo. Do đó, từ tính còn lại và sự phân cực trên các bộ phận sắt và sắt sắt từ, có thể được xác định một cách đáng tin cậy, và đặc biệt, trên các bộ phận khử từ.