Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy kiểm tra hàn dán nóng bao bì Labthink C632B

Model: C632B

Máy kiểm tra hàn dán nóng bao bì Labthink C632B được áp dụng sử dụng trong các thử nghiệm hiệu suốt nóng và hàn nhiệt cho màng nhựa, màng nhiều lớp và các vật liệu đóng gói khác. Labthink C632B được sử dụng trong thử nghiệm bóc vỏ, độ bền kéo khi thử nghiệm phá vỡ và các thử nghiệm khác về chất kết dính, băng dính, màng nhiều lớp, màng nhựa, giấy và các vật liệu linh hoạt khác. Giúp nhà sản xuất và người sử dụng đánh giá khách quan nhất vè chất lượng sản phẩm hiện tại.