Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy thử tác động phi tiêu rơi Labthink BMC-B1

Model: BMC-B1

Máy thử tác động phi tiêu rơi Labthink BMC-B1 được sử dụng để xác định tính chất cơ học của vật liệu đóng gói như màng nhựa cán mỏng và giấy bằng phi tiêu rơi tự do từ một độ cao nhất định Thiết bị đo tính cơ học Labthink BMC-B1 này được thiết kế theo tiêu chuẩn ASTM D1709 với hai phương pháp A và B. Từ kết quả phép đo thiết bị cung cấp chúng ta có thể đánh giá được chất lượng cơ học cũng như khả năng chịu đựng của vật liệu đồng thời đưa ra những quyết định và điều chỉnh chính xác nhất.