Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Hệ thống thu hoạch tế bào Esco TideXcell ® (TXLHS)

Model:

Hệ thống thu hoạch tế bào Esco TideXcell ® (TXLHS) được thiết kế đặc biệt cho hệ thống nuôi cấy tế bào mật độ cao TideXcell ™ để phục hồi tế bào từ bình chất nền đã được nuôi cấy (thể tích 2 L, 20 L, 100 L). TXLHS là một công cụ mạnh mẽ để thu hoạch và chuyển các tế bào sống sót, vi rút nội bào, và nhiều thứ khác từ hệ thống TideXcell ™ quy mô lớn trong một hệ thống khép kín và tự động; do đó loại bỏ nguy cơ ô nhiễm. Nó cũng có thể được áp dụng để thu hoạch khối lượng tế bào cho sản xuất sinh học và bất kỳ ứng dụng liên quan nào. Với việc sử dụng TXLHS, có thể thu hoạch tới 1011 tế bào trong vòng một (1) đến ba (3) giờ hoạt động của máy thu hoạch tế bào.