Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy thu hoạch tế bào bán tự động Esco CelCradle X ® (CCX-SAH)

Model:

Máy thu hoạch tế bào bán tự động Esco CelCradle X ® (CCX-SAH) được sử dụng để thu hoạch toàn bộ tế bào từ chai CelCradle và CelCradle X ® thông qua tự động hóa bằng cách thiết lập các thông số khác nhau. Quá trình thu hoạch tế bào bán tự động được thực hiện thông qua các máy bơm nhu động được gắn cho phép bổ sung / loại bỏ chất lỏng và thu hoạch toàn bộ tế bào trong quá trình thu hoạch.