Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Nguồn dòng điện thiên vị DC MICROTEST 6210 (10A)

Model: 6210

Nguồn dòng điện thiên vị DC MICROTEST 6210 (10A) được thiết kế để thực hiện phân tích dòng điện bão hòa từ tính (Isat) và dòng điện tăng nhiệt độ (Irms) trên cuộn cảm.

  • Dòng điện đầu ra tối đa: 60A (6 đơn vị)
  • Mỗi đơn vị riêng lẻ có thể xuất ra Nguồn dòng thiên vị DC: 10A
  • Máy phân tích trở kháng tùy chọn 6632.