Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Nguồn hiện tại thiên vị DC MICROTEST 6243 (40A)

Model: 6243

Nguồn hiện tại thiên vị DC MICROTEST 6243 được thiết kế để thực hiện phân tích dòng điện bão hòa từ tính (Isat) và dòng điện tăng nhiệt độ (Irms) trên cuộn cảm.

  • Dòng điện đầu ra tối đa: 320A (8 đơn vị)
  • Mỗi đơn vị riêng lẻ có thể xuất ra dòng điện DC thiên vị 40A
  • Máy đo LCR/Máy phân tích trở kháng tùy chọn.