Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Nguồn hiện tại DC Bias MICROTEST 6375 + 6220

Model: DC Bias

Nguồn hiện tại DC Bias MICROTEST 6375 + 6220: Bất kể những khó khăn khi chạy thử nghiệm trong một không gian hẹp, MICROTEST DC Bias 621062206240 có chức năng quét tăng nhiệt độ bên trong độc quyền để có được các tham số của cuộn dây trong các điều kiện như vậy. Chức năng này cho phép các kỹ sư xác định sự thay đổi nhiệt độ sau khi thêm dòng điện vào cuộn dây và xác định xem một thành phần có bị đốt cháy do quá nóng không.