Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Máy dò kim tuỳ chỉnh độ cao CH-600

Model: CH-600

Máy dò kim tuỳ chỉnh độ cao CH-600 được sử dụng rộng rãi trong việc phát hiện kim gãy trong ngành dệt may, chẳng hạn như ngành công nghiệp quần áo, ngành công nghiệp vớ, ngành công nghiệp găng tay, ngành công nghiệp dệt gia đình, v.v. Máy sử dụng chip xử lý hiệu suất cao, độ nhạy cao nhất có thể đạt 0,8mm.

Máy dò kim chiều rộng tuỳ chỉnh CW-720

Model: CW-730

Máy dò kim chiều rộng tùy chỉnh CW-720 được sử dụng rộng rãi trong việc phát hiện kim gãy trong ngành dệt may, chẳng hạn như ngành công nghiệp quần áo, ngành công nghiệp vớ, ngành công nghiệp găng tay, ngành dệt may gia đình, v.v. Máy sử dụng chip xử lý hiệu suất cao, độ nhạy cao nhất có thể đạt 0,8mm.

Máy dò kim EF-730

Model: EF-730

Máy dò kim băng chuyền tự động EF-730 được sử dụng rộng rãi trong việc phát hiện kim gãy trong ngành dệt may, y tế, chẳng hạn như ngành quần áo, ngành tất, ngành găng tay, ngành dệt gia dụng, ... máy sử dụng chip xử lý hiệu suất cao, độ nhạy cao nhất có thể đạt 0.8 mm.

Máy dò kim băng tải tự động EF-720

Model: EF-720

Máy dò kim băng tải tự động EF-720 được sử dụng rộng rãi trong việc phát hiện kim gãy trong ngành dệt may, y tế, chẳng hạn như ngành quần áo, ngành tất, ngành găng tay, ngành dệt gia dụng, ... máy sử dụng chip xử lý hiệu suất cao, độ nhạy cao nhất có thể đạt 0.8 mm.

Máy dò kim QZD-630

Model: QZD-630

Máy dò kim QZD-630 được sử dụng rộng rãi trong việc phát hiện kim gãy trong ngành dệt may, y tế, chẳng hạn như ngành quần áo, ngành tất, ngành găng tay, ngành dệt gia dụng, ... máy sử dụng chip xử lý hiệu suất cao, độ nhạy cao nhất có thể đạt 0.8 mm.

Máy dò kim băng tải tự động QZD-600

Model: QZD-600

Máy dò kim băng tải tự động QZD-600 được sử dụng rộng rãi trong việc phát hiện kim gãy trong ngành dệt may, y tế, chẳng hạn như ngành quần áo, ngành tất, ngành găng tay, ngành dệt gia dụng, ... máy sử dụng chip xử lý hiệu suất cao, độ nhạy cao nhất có thể đạt 0.8 mm.