Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Hệ thống kiểm tra Stator động cơ MICROTEST 6917

Model: 6917

Hệ thống kiểm tra Stator động cơ MICROTEST 6917 kết hợp MT-6917 và thử nghiệm 7605. Máy đo LCR 6365/6420 tùy chọn để thử nghiệm cuộn cảm. Nó được cung cấp với tám điểm kiểm tra đo lường độc lập 4 dòng và 17 kênh. Các dự án thử nghiệm bao gồm các thử nghiệm điện trở DC có thể phát hiện các lỗi của dây đồng quá chặt trong quá trình cuộn dây, đứt hoặc kết nối.

Hệ thống kiểm tra động cơ Stator MICROTEST 6913

Model: 6913

Hệ thống kiểm tra động cơ Stator MICROTEST 6913 phối hợp MT-6913 và thử nghiệm 7605. Máy đo LCR 6365/6420 tùy chọn để thử nghiệm cuộn cảm. Nó được cung cấp với tám điểm kiểm tra đo lường độc lập 4 dòng và 13 kênh. Các dự án thử nghiệm bao gồm các thử nghiệm điện trở DC có thể phát hiện các lỗi của dây đồng quá chặt trong quá trình cuộn dây, đứt hoặc kết nối.

Hệ thống kiểm tra Stator động cơ điện MICROTEST 6910

Model: 6910

Hệ thống kiểm tra Stator động cơ điện MICROTEST 6910 kết hợp MT-6910 và thử nghiệm 7605. Máy đo LCR 6365/6420 tùy chọn để thử nghiệm cuộn cảm. Nó được cung cấp với tám điểm kiểm tra đo lường độc lập 4 dòng và 8 kênh. Các dự án thử nghiệm bao gồm các thử nghiệm điện trở DC có thể phát hiện các lỗi của dây đồng quá chặt trong quá trình cuộn dây, đứt hoặc kết nối.