Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy chẩn đoán rung động MK-220

Model: MK-220

Máy chẩn đoán rung động MK-220 là một công cụ hỗ trợ bảo trì với chức năng Chẩn đoán khuyết tật tự động hoàn toàn. Máy phân phân tích rung động MK-220 phân tích các nguyên nhân rung động xảy ra tại các máy quay, hệ thống động cơ hoàn toàn tự động từ đó đưa ra các đánh giá và chẩn đoán khuyết tật chính xác nhất.