Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Thiết bị mô phỏng tiếng ồn bước chân BAS004

Model: BAS004

Thiết bị mô phỏng tiếng ồn bước chân BAS004 được sử dụng để mô phỏng tiếng ồn chân rơi theo cách được kiểm soát và tái lập tốt để các kết quả đo được có thể được nhân rộng và so sánh với các phép đo khác.