Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Thiết bị mô phỏng tiếng ồn bước chân BAS004

Model: BAS004

Thiết bị mô phỏng tiếng ồn bước chân BAS004 được sử dụng để mô phỏng tiếng ồn chân rơi theo cách được kiểm soát và tái lập tốt để các kết quả đo được có thể được nhân rộng và so sánh với các phép đo khác.

Nguồn âm thanh định hướng BAS003

Model: BAS003

Nguồn âm thanh định hướng BAS003 được thiết kế để tạo ra trường âm thanh đồng nhất bằng cách sử dụng tiếng ồn ngẫu nhiên tuân theo các tiêu chuẩn sau: Hệ thống âm học (suy hao chèn, vùng hấp thụ âm thanh, v.v.: ISO 140-3, ASTM E90, ISO 140-5, ASTM E966).