Sản phẩm

Danh mục

Danh sách sản phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy kiểm tra nội dung di chuyển và vật chất không bay hơi Labthink C830

Model: C830

Máy kiểm tra nội dung di chuyển và vật chất không bay hơi Labthink C830 là một máy kiểm tra tự động tích hợp cao, hiệu quả cao để xác định di chuyển và các vật chất không bay hơi, sử dụng rộng rãi để xác định di chuyển các vật liệu đóng gói khác nhau cho thực phẩm, tổng chất rắn, nước và chất béo của thực phẩm, nước và các chất không hòa tan của dược phẩm và phụ gia thực phẩm. Thiết bị Labthink C830 hỗ trợ chế độ bay hơi nhanh và chức năng tái chế thuốc thử hiệu quả để có thể sử dụng nước, trichloromethane, axit axetic, ethanol, n-hexane và các thuốc thử khác để cải thiện thử nghiệm.