Từ khóa: Cung cấp Camera nội soi công nghiệp giá rẻ

Thứ Bảy, 23.05.2020

Máy ảnh kiểm tra công nghiệp | Camera nội soi công nghiệp

I. Hiểu biết Camera Borescope công nghiêp? Một camera Borescope hay một Camera nội soi công nghiệp được sử dụng để nhìn vào phía trong tường, kiểm tra đường ống, cống và xem bên trong động cơ. Kiểm tra Borescope được thực hiện trong ô tô, HVAC, bảo trì và sửa chữa máy móc, bởi…