Sản phẩm

Danh mục

Hệ thống chiết xuất axit nucleic

Hiển thị kết quả duy nhất

Hệ thống chiết xuất axit nucleic tự động Swift ™ Esco SWT-EXT-32

Model:

Các hệ thống chiết xuất axit nucleic thủ công và dựa trên cột quay yêu cầu các bước dùng pipet lặp đi lặp lại có thể dẫn đến sai sót của con người trong quá trình chiết xuất. Điều này có thể gây ra dương tính giả và âm tính có thể ảnh hưởng đến việc quản lý bệnh nhân. Hệ thống chiết xuất axit nucleic tự động Esco SWT-EXT-32 cung cấp giải pháp mạnh mẽ để chiết xuất axit nucleic nhất quán và đáng tin cậy hơn.