Sản phẩm

Danh mục

Hệ thống kiểm tra kết nối EV Charging

Hiển thị kết quả duy nhất

Hệ thống kiểm tra kết nối sạc EV 980

Model: 980

Hệ thống kiểm tra kết nối sạc EV 980 Microtest hệ thống thử nghiệm kết nối xe điện năng lượng cao, 980 Microtest cung cấp thử nghiệm tích hợp điện áp cao dòng chất lượng cao và các giải pháp tùy chỉnh lý tưởng.