Sản phẩm

Danh mục

Thiết bị kiểm tra thực phẩm

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy đo kiểm tra ATP thực phẩm PCE-ATP 1

Model: PCE-ATP 1

Máy đo kiểm tra ATP thực phẩm PCE-ATP 1 - Máy kiểm tra ATP hay máy đo ATP, máy phát quang được sử dụng để kiểm tra bề mặt. Máy đo kiểm tra thực phẩm này cho phép kiểm tra và giám sát adenosine triphosphate (ATP) thế hệ đầu tiên nhanh chóng và dễ dàng để đảm bảo vệ sinh, khử trùng và vệ sinh đúng cách. PCE-ATP 1 là máy kiểm tra ATP có thể được sử dụng để kiểm soát độ sạch và tài liệu sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau.
  • Phạm vi đo: 0 ... 999,999 relative light units (RLUs)
  • Lưu trữ tới 10.000 bản ghi dữ liệu được ghi ngày và thời gian vào bộ nhớ trong
  • Cho phép phát hiện nhanh chóng dư lượng vi khuẩn.