Sản phẩm

Danh mục

Thiết bị Đo lường

Hiển thị 1–6 của 308 kết quả

Máy đo COD cầm tay đa năng INESA REX DGB-401

Model:

Máy đo COD cầm tay đa năng INESA REX DGB-401 là máy phân tích chất lượng nước đa thông số có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Thiết bị phân tích COD đa năng INESA REX DGB-401 này còn có tên là COD Meter là một thiết bị có thể kiểm tra đa thông số như pH, độ dẫn điện, TDS và DO.

Máy đo COD để bàn INESA REX COD-571 / COD-571-1

Model:

Máy đo COD để bàn INESA REX COD-571 / COD-571-1 có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy để hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Thiết bị phân tích COD INESA REX COD-571 / COD-571-1 này cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của bạn.

Máy đo độ đục cầm tay INESA REX WZB-175 / 170

Model:

Máy đo độ đục cầm tay INESA REX WZB-175 và WZB-170 sử dụng một hệ thống hoạt động thông minh cho phép bạn thực hiện các phép đo độ đục chính xác cao. Máy đo độ đục di động INESA REX WZB-175 / 170 này với hệ thống thông minh, hệ thống hướng dẫn mặc định giúp bạn dễ dàng vận hành.

Máy đo độ đục để bàn INESA REX WZS-185A / 180A

Model:

Máy đo độ đục để bàn INESA REX WZS-185A và WZS-180A là máy đo thế hệ mới được phát triển bởi Shanghai INESA Scientific Instrument Co Ltd. Thiết bị đo độ đục để bàn INESA REX WZS-185A / 180A này sử dụng một hệ thống hoạt động thông minh cho phép bạn thực hiện các phép đo chính xác cao và quản lý kết quả cũng như dữ liệu của bạn.

Máy đo độ đục để bàn INESA REX WZS-188

Model:

Máy đo độ đục để bàn INESA REX WZS-188 là máy đo thế hệ mới được sử dụng thực hiện Giám sát ô nhiễm môi trường và kiểm tra chất lượng nước. Thiết bị đo độ đục để bàn INESA REX WZS-188 này sử dụng một hệ thống hoạt động thông minh giúp bạn có được kết quả đo chính xác cao và quản lý kết quả và dữ liệu của mình.

Máy đo bão hòa DO ATC INESA REX JPB-607A

Model:

Máy đo bão hòa DO ATC INESA REX JPB-607A có kích thước nhỏ và chất lượng đáng tin cậy, cho kết quả các phép đo oxy hoà tan chính xác cao; hoạt động trong hầu hết các điều kiện. Máy đo oxy hoà tan di động INESA REX JPB-607A cũng cho phép bạn phát triển các ứng dụng cho các nhu cầu nghiên cứu cụ thể của mình.