Sản phẩm

Danh mục

Thiết bị phân tích Logic

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy phân tích Logic Saleae Logic 8 & Logic Pro 8 & Logic Pro 16

Model: Logic 8 / Logic Pro 8 / Logic Pro 16

Máy phân tích Logic Saleae Logic 8 & Logic Pro 8 & Logic Pro 16 thực hiện hơn 5 tỷ hoạt động DSP mỗi giây được sử dụng chuyên nghiệp để gỡ lỗi phần cứng giống như các chuyên gia.