Sản phẩm

Danh mục

Hệ thống kiểm tra động cơ

Hiển thị 1–6 của 8 kết quả

Hệ thống kiểm tra Rotor động cơ MICROTEST MT-6920 (24/48 Kênh)

Model: MT-6920

Hệ thống kiểm tra Rotor động cơ MICROTEST MT-6920 cho phép cấu hình tất cả các tham số đo và cung cấp các kênh kiểm tra 24/48.

Phần mềm PC bên ngoài cho phép truy cập trực tiếp theo thời gian thực vào kết quả kiểm tra từ 6920, cũng như tạo báo cáo và tải trực tiếp kết quả kiểm tra lên cơ sở dữ liệu.

 • 24/48 kênh
 • Hipot/Dòng điện rò rỉ
 • Vật liệu chống điện
 • Kiểm tra ngắn lớp cuộn dây
 • Kiểm tra hàn điện trở
 • Kiểm tra điện cảm
 • Tệp lưu trữ lên tới 100 bộ
 • Phần mềm phân tích dữ liệu kết nối PC có sẵn.

Máy kiểm tra Rotor động cơ MICROTEST MT-6910 (8 Kênh)

Model: MT-6910

Máy kiểm tra Rotor động cơ MICROTEST MT-6910 (8 Kênh) tích hợp Máy kiểm tra ngắn mạch xen kẽ (6910), Máy kiểm tra khả năng chịu điện áp cao (7605) và Máy kiểm tra LCR (6365), với 6910 đóng vai trò là bộ điều khiển chính.

 • Hipot/Dòng điện rò rỉ
 • Vật liệu chống điện
 • Kiểm tra ngắn lớp cuộn dây
 • Kiểm tra cân bằng dòng điện ba pha (Tùy chọn)
 • Kiểm tra hệ thống lái
 • Kiểm tra điện cảm.

Hệ thống kiểm tra Stator động cơ MICROTEST MT-6913 (13 kênh)

Model: MT-6913 / MT-6913L

Hệ thống kiểm tra Stator động cơ MICROTEST MT-6913 có khả năng thiết lập tất cả các thông số đo và cung cấp 13 kênh kiểm tra. Phần mềm PC bên ngoài cho phép truy xuất dữ liệu theo thời gian thực từ 6913, tạo báo cáo hoặc tải trực tiếp kết quả kiểm tra lên cơ sở dữ liệu.

 • 13 kênh
 • Hipot/Dòng điện rò rỉ
 • Vật liệu chống điện
 • Kiểm tra ngắn lớp cuộn dây
 • Kiểm tra hệ thống lái
 • Kiểm tra điện cảm.

Hệ thống kiểm tra Stator động cơ MICROTEST MT-6917 (17 kênh)

Model: MT-6917

Hệ thống kiểm tra Stator động cơ MICROTEST MT-6917 (17 kênh) tích hợp Máy kiểm tra ngắn mạch giữa các lớp (6917), Máy kiểm tra khả năng chịu điện áp cao (7605) và Máy kiểm tra LCR (6365), với 6917 đóng vai trò là bộ điều khiển chính.

 • 17 kênh
 • Kiểm tra đồng thời nhiều bộ DUT
 • Đo điện trở DC 4 dây sẽ chính xác hơn các loại khác
 • Xung/Tăng điện với so sánh dạng sóng là một phân tích không phá hủy.

Hệ thống kiểm tra Stator động cơ MICROTEST 6917

Model: 6917

Hệ thống kiểm tra Stator động cơ MICROTEST 6917 kết hợp MT-6917 và thử nghiệm 7605. Máy đo LCR 6365/6420 tùy chọn để thử nghiệm cuộn cảm. Nó được cung cấp với tám điểm kiểm tra đo lường độc lập 4 dòng và 17 kênh. Các dự án thử nghiệm bao gồm các thử nghiệm điện trở DC có thể phát hiện các lỗi của dây đồng quá chặt trong quá trình cuộn dây, đứt hoặc kết nối.

Hệ thống kiểm tra động cơ Stator MICROTEST 6913

Model: 6913

Hệ thống kiểm tra động cơ Stator MICROTEST 6913 phối hợp MT-6913 và thử nghiệm 7605. Máy đo LCR 6365/6420 tùy chọn để thử nghiệm cuộn cảm. Nó được cung cấp với tám điểm kiểm tra đo lường độc lập 4 dòng và 13 kênh. Các dự án thử nghiệm bao gồm các thử nghiệm điện trở DC có thể phát hiện các lỗi của dây đồng quá chặt trong quá trình cuộn dây, đứt hoặc kết nối.