Sản phẩm

Danh mục

Thiết bị phân tích kết cấu thép

Hiển thị kết quả duy nhất

Máy phân tích kết cấu thép KRC-M2

Model: KRC-M2

Máy phân tích kết cấu thép hay Máy đo lực cưỡng bức NOVOTEST KRC-M2 được sử dụng để thử nghiệm không phá hủy các phương pháp xử lý nhiệt và cơ nhiệt, đánh giá các tính chất cơ học và ứng suất dư, dựa trên nguyên lỹ đo lực cưỡng bức của các sản phẩm kim loại theo tiêu chuẩn IEC 60404-7. Máy phân tích kết cấu thép KRC-M2 được sử dụng để xác định tính chất cơ học, và đo độ cứng của các sản phẩm kim loại, cũng như đo lường các sản phẩm của hợp kim sắt từ, khi có sự tương quan giữa các thông số được nghiên cứu. Ngoài ra, thiết bị được sử dụng để kiểm tra lớp bề mặt của vật liệu sắt từ để phân loại kim loại trong các loại thép.