Sản phẩm

Danh mục

Thiết bị kiểm tra trọng lượng

Hiển thị tất cả 2 kết quả

Máy đo trọng lượng không đổi cặn bay hơi Labthink ERT-01

Model: ERT-01

Máy đo trọng lượng không đổi cặn bay hơi Labthink ERT-01 được thiết kế chuyên nghiệp để xác định chính xác định lượng các chất hòa tan của đồ dùng để bàn, hộp đựng, màng đóng gói, lon, ống và các thiết bị sử dụng thực phẩm khác trong dung dịch ngâm khác nhau…
  • Polyetylen (PE), polystyrene (PS), polypropylene (PP) và nhựa PVC clo hóa được sử dụng làm nguyên liệu của các vật thể đó .
  • Bằng cách phát hiện dư lượng bay hơi, có thể thu được nhiều dư lượng chỉ số hòa tan đê đáp ứng các yêu cầu ứng dụng khác nha của sản phẩm. Labthink ERT-01 hỗ trợ hệ thống chia sẻ dữ liệu Lystem Lab, đảm bảo quản lý thống nhất kết quả kiểm tra và báo cáo thử nghiệm.

Máy kiểm tra nội dung di chuyển và vật chất không bay hơi Labthink C830

Model: C830

Máy kiểm tra nội dung di chuyển và vật chất không bay hơi Labthink C830 là một máy kiểm tra tự động tích hợp cao, hiệu quả cao để xác định di chuyển và các vật chất không bay hơi, sử dụng rộng rãi để xác định di chuyển các vật liệu đóng gói khác nhau cho thực phẩm, tổng chất rắn, nước và chất béo của thực phẩm, nước và các chất không hòa tan của dược phẩm và phụ gia thực phẩm. Thiết bị Labthink C830 hỗ trợ chế độ bay hơi nhanh và chức năng tái chế thuốc thử hiệu quả để có thể sử dụng nước, trichloromethane, axit axetic, ethanol, n-hexane và các thuốc thử khác để cải thiện thử nghiệm.