Sản phẩm

Danh mục

Máy chuẩn độ

Hiển thị tất cả 6 kết quả

Hệ thống chuẩn độ Karl Fischer INESA REX ZDY-502

Model:

Hệ thống chuẩn độ Karl Fischer INESA REX ZDY-502 có khả năng thực hiện tất cả các kiểu chuẩn độ thông thường và cung cấp phép đo chính xác cao và quản lý dữ liệu kết quả. Máy chuẩn độ Karl Fischer INESA REX ZDY-502 là máy phân tích tự động hàng đầu được tích hợp trong phòng thí nghiệm để đáp ứng nhu cầu chuẩn độ chính xác.

Máy chuẩn độ Karl Fischer INESA REX ZDY-504

Model:

Máy chuẩn độ Karl Fischer INESA REX ZDY-504 là máy phân tích tự động hàng đầu được tích hợp trong phòng thí nghiệm để đáp ứng nhu cầu chuẩn độ chính xác Phương pháp chuẩn độ của hệ thống chuẩn độ Karl Fischer INESA REX ZDY-504 này có khả năng thực hiện tất cả các kiểu chuẩn độ thông thường và cung cấp độ chính xác cao cho phép đo và quản lý dữ liệu kết quả và đo lường với độ chính xác cao.

Máy chuẩn độ chính xác INESA REX ZDJ-2

Model:

Máy chuẩn độ chính xác INESA REX ZDJ-2 là máy phân tích tự động, đáp ứng yêu cầu và tích hợp hàng đầu trong phòng thí nghiệm để chuẩn độ chính xác. Phương pháp chuẩn độ này của INESA REX ZDJ-2 có khả năng thực hiện tất cả các kiểu chuẩn độ thông thường và cung cấp phép đo chính xác cao và quản lý dữ liệu kết quả.

Máy chuẩn độ INESA REX ZDJ-4B nhỏ gọn

Model:

Máy chuẩn độ INESA REX ZDJ-4B nhỏ gọn là một máy phân tích tự động hàng đầu được tích hợp trong phòng thí nghiệm để đáp ứng nhu cầu chuẩn độ chính xác. Phương pháp chuẩn độ này có khả năng thực hiện tất cả các kiểu chuẩn độ thông thường và cung cấp phép đo chính xác cao và quản lý dữ liệu của bạn.

Máy chuẩn độ điện thế đa năng INESA REX ZDJ-4A

Model:

Máy chuẩn độ điện thế đa năng INESA REX ZDJ-4A là một máy phân tích tự động tích hợp hàng đầu trong phòng thí nghiệm để đáp ứng nhu cầu chuẩn độ chính xác Máy chuẩn độ đa năng INESA REX ZDJ-4A thực hiện tất cả các kiểu chuẩn độ và mang lại khả năng quản lý dữ liệu kết quả và đo lường với độ chính xác cao.

Máy chuẩn độ điện thế INESA REX ZDJ-5B

Model:

Máy chuẩn độ điện thế INESA REX ZDJ-5B là một máy phân tích tự động hàng đầu được tích hợp trong phòng thí nghiệm để đáp ứng nhu cầu chuẩn độ chính xác. Phương pháp chuẩn độ này của thiết bị chuẩn độ chính xác INESA REX ZDJ-5B có khả năng thực hiện tất cả các kiểu chuẩn độ thông thường và mang lại khả năng quản lý dữ liệu kết quả và đo lường với độ chính xác cao.