Sản phẩm

Danh mục

Hệ thống hiệu chuẩn thiết bị đo âm thanh

Hiển thị kết quả duy nhất

Hệ thống hiệu chuẩn máy đo âm thanh AudCal

Model: AudCal

Hệ thống hiệu chuẩn máy đo âm thanh AudCal là một giải pháp sẵn sàng tại chỗ để hiệu chuẩn hiệu quả máy đo thính lực toàn diện, nhanh chóng.